’t Achterom: Nieuwe kunstkring in Den Haag

Den Haag, waar men reeds twee grote kunstenaarsverenigingen telde, namelijk Pulchri Studio en de Haagse Kunstkring, heeft er inmiddels een derde bijgekregen: ’t Achterom’ genoemd, naar de straat die er huisvesting aan verschaft.

De vraag ligt voor de hand of de twee anderen genoeg gebied braak laten liggen om aan de laatste levensvatbaarheid te verzekeren.

’t Achterom; Foto Jack Cohen

De kunstkring ’t Achterom is ontstaan uit de Jazzclub ‘Randstad’, die regelmatig in Den Haag concerteerde en een Mekka voor de modernisten was. Oorspronkelijk kwam men bij elkaar om muziek in het moderne idioom te maken of te beluisteren.

En de zin voor het experiment – kenmerkend voor de moderne jazz – mag wel beschouwd worden als de beweegreden waarom de groep uitgroeide tot een vereniging, die zich met alle aspecten van de meest recente kunstuitingen wil bemoeien.

De moderne jazz kruist meer dan de oude wegen van wat nogal krukkerig de ‘moderne kunstmuziek’ wordt genoemd, en is ook daardoor een gecompliceerd en wijdvertakt verschijnsel geworden, nauw verwant aan de principes en ideeën die de moderne kunst in het algemeen beheersen: Bartok, Schönberg en Strawinsky zijn niet ongezien en on-gehoord voorbij gegaan.

Voor de jazzclub ‘Randstad’ kwam het keerpunt toen het besef gerijpt was voor de onderlinge samenhang tussen de verschillende uitingen van de creativiteit in onze tijd en men niet alleen het geluid en het ritme van vandaag-de-dag, maar ook de vorm, de kleur, de beweging en het woord ervan wilde ondergaan.

De daaruit voortgekomen kunstkring ’t Achterom’ is ondanks zijn kort bestaan reeds een begrip aan ‘t worden in Den Haag, en werd een trefpunt voor musici en schilders, conservatorium- en academieleerlingen. Men beluistert er nog altijd jazz. Er wordt nog altijd geconcerteerd met ritmische subtiliteiten van de bop.

Maar er hangen ook schilderijen. En er zijn grote plannen voor het seizoen dat nu aangebroken is.

Binnenkort wil men elektronische muziek ten gehore brengen en recitals van moderne pianomuziek. Er komen filmavonden en voorstellingen van de experimentele toneelgroep XYZ, en tentoonstellingen van abstracte en experimentele schilderijen.

Hier vinden we het antwoord op de vraag naar de functie van de jongste kunstkring in Den Haag.

Pulchri Studio is een vereniging hoofdzakelijk voor beeldende kunstenaars en legt geen opzettelijk accent op de experimenten van deze tijd .

Ook de Haagse Kunstkring is niet principieel op modernisme gericht, maar bezit wel een aantal afdelingen voor andere dan beeldende kunstenaars, die de relatie tussen verschillende takken van kunst levend (en warm) houden.

Als ik het goed zie, is de speciale functie van ’t Achterom; jong te zijn en onverbruikt, onderzoekend en avontuurlijk en met vitaliteit zich werpend op problemen die uitsluitend onze tijd toebehoren.

GEORGE LAMPE